Urbanisme i Agricultura

Josep Maria Falgueras Verdaguer
AJUNTAMENT DE GURB  08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
La regidoria d'Urbanisme s'ocupa de promoure un model urbanístic on es mantingui l'equilibri entre creixement poblacional, el respecte a l'entorn i els equipaments necessaris on ubicar els serveis.

L'objectiu de la regidoria d'Obres és la de vetllar per les infraestructures viàries del municipi i pel correcte funcionament dels serveis d'aigua, clavegueram i electricitat. D'altra banda, aquesta regidoria desenvolupa projectes i obres d'urbanització per tal de millorar els espais públics i els serveis municipals.
Enllaços per més informació