});

Crèdits

Continguts i text

Ajuntament de Gurb
Mas L'Esperança
08503 Gurb
CIF P0809900A
Tel. 93 886.01.68 Fax. 93 886.00.47
web: www.gurb.cat


Coordinació del projecte i anàlisi de continguts

Diputació de Barcelona.
Servei d'Assistència en Administració Electrònica, Avaluació i Qualitat
Tel. 93 402.22.16
a/e: s.assistaeaq@diba.cat

Disseny

Matilda
a/e: gema.arquero@gmail.com


Programació

VolkSoft TI
http://www.websinstitucionals.cat/
a/e: info@volksoft.com