});

El municipi en xifres

Gurb ha esdevingut en els últims anys un poble escollit per moltes persones a l'hora d'anar-hi a viure. La situació geogràfica privilegiada, la inserció dels nous eixos viaris de comunicació i el seu paratge natural han ajudat a que el creixement residencial dels últims anys vagi encara en augment.
xifres demogràfiques
Diputació de Barcelona

Institut d'Estadistica de Catalunya