});

Cultura i festes

CALENDARI DE FESTES MAJORS

Festa Major de Sant Andreu de Gurb i també de Gurb, el 30 de novembre
Festa Major de Sant Esteve de Granollers de la Plana, el primer diumenge d’agost.
Festa Major de Sant Julià Sassorba, el 9 de gener.
Festa Major de Sant Cristòfol de Vespella, el segon diumenge de setembre.


FESTES POPULARS

Festa de l'amistat: Setembre
Festa de l'arbre: Març
Festes de primavera: Maig

CALENDARI DE FESTES LOCALS 2018

21 de maig - Segona Pasqua
30 de novembre - Sant Andreu

CALENDARI DE FESTES LOCALS 2019

10 de juny - Segona Pasqua
30 de novembre - Sant Andreu