Activitats esportives adults 2020-2021

PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CAL OMPLIR LA BUTLLETA I CAL ENVIAR-LA.

Cal signar l'autorització de protecció de dades i d'imatge i la declaració responsable per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals per a esportistes.
 
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  Ioga: Dilluns de 16:00 a 17:00
  Ioga: Dimecres de 17:15 a 18:15
  ...
  ...
  Pilates: Dimarts de 20:00 a 21:00
  Pilates: Dijous de 19:00 a 20:00
  ...
  1 hora
  2 hores
  Pensionista 1 hora
  Pensionista 2 hores
 
 
Escriu el text de l'imatge
 
 
 
 

Avís de protecció de dades

 
L’enviament de les dades que l'usuari ha introduït en aquest formulari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o la gestió sol·licitada. En cap cas se cediran o es comunicaran a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.