});

Activitats esportives per infants i joves 2018-2019

La regidoria d'esports organitza el patinatge, la gimnàstica rítmica i el futbol per infants i joves. A partir d'avui podeu fer la vostra inscripció telemàtica.
El patinatge s'inicia al 3 de setembre al pavelló de Gurb.
La persona responsable és la Moon Colomé.
El patinatge té dos modalitats:
- El patinatge lliure - preparació física - dansa: Es fa dimarts i dijous i engloba el grup d'iniciació1, el grup d'iniciació 2, el grup avançat 1 i el grup avançat 2. 
- El patinatge xou entrena dilluns i divendres. 

Podeu consultar preus i el detall dels horaris al document adjunt.


La gimnàstica rítmica s'imparteix al gimnàs de Les Escoles de Gurb i al pavelló de Gurb.
La persona responsable és la Melinda Martin.
La gimnàstica rítimca té tres nivells:
- Iniciació: Inicia el 12 de setembre i es fa cada dilluns i dijous al gimnàs de les Escoles.
- Competició: Comença el 3 de setembre i s'entrena cada dimarts, divendres i dissabtes.
- Tecnificació: S'entrena cada dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes. 

Podeu consultar preus i el detall dels horaris al document adjunt.


El futbol s'inicia al 12 de setembre al camp de futbol de Gurb.
Les inscripcions es realitzen a la web de la UE Gurb: www.uegurb.cat

Podeu consultar el detall dels horaris de cada categoria al document adjunt.


Cal saber:
- Cada activitat ha de tenir un mínim de persones per portar-se a terme.
- Tots/es els i les alumnes han de signar la protecció de dades i d'imatge.
- Les baixes s'han de notificar amb un mes d'antelació al Punt Jove de Gurb.

Us recordem que la línia d'autobús que farà el servei de l'escola al pavelló de Gurb serà de transport urbà, per tant els nens i nenes hauran de tenir la targeta t-16. Podeu tramitar la targeta t-16 a la web: www.t-16.cat

Podeu formalitzar les inscripcions presencialment al Punt Jove de Gurb en horari de tarda de 16:00h a 20:00h o bé on-line clicant

Patinatge:   aquest enllaç.
Gimnàstica:   aquest enllaç
Futbol:  aquest enllaç

Cal adjuntar el full de protecció de dades degudament signat.


Documents relacionats

Autorització (pdf, 666 kb)
Activitats infants i joves (pdf, 8.78 mb)