Desporgurb Alimentària, S.L

Crta. Sant Hipòlit, 2 "Ca la Manela" 08503
Telèfon: 93 889 15 29
 Sala despecejament.