Càrniques Solà, S.A

C/ El Polvorí  08503
Telèfon: 93 886 08 33 / 93 886 04 67
 Fax: 93 889 11 37
 Sala d'especejament i magatzem frigorífic.