Càrniques Altarriba SL

C/ Tarragona, 16  08503 Gurb
Telèfon: 93.889.09.34