J. Bordallo

C/ St. Roc, s/n  08503
Telèfon: 93 886 24 82 / 649 90 52 51
 Fabricació i reparació de maquinària agrícola.