Hisenda i Ensenyament preescolar

Elisabet Carbonell Farres
AJUNTAMENT DE GURB 08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Les prinicpals tasques de la Regidoria d'Hisenda són les de la gestió econòmica i fiscal, així com el seguiment i control del pressupost municipal, tant pel que fa als ingressos com a les despeses.

La regidoria d'Educació preescolar s'ocupa del servei municipal de la llar d'infants, el qual es una concessió administrativa a l'Associació de mestres "La Quitxalla"

Enllaços per més informació


   Adreces i TelŔfons
 
   Serveis