Violi, Can o Collcapeller

Parròquia de Gurb 08503