ADF (Associació Defensa Forestal)

Telèfon: 938 860 166

Membres de la junta directiva

President: Sr. Marc Carbonell Farres

Vicepresident: Sr. Marcelí Lladó Simon
Tresorer: Sr. Ramon Vall Quer
Secretari: Ramon Vall Quer
Vocals: Srs. Ramon Farres Riera, Pere Altarriba Castany, Ramon Roca d'Argila, David Prat Xirgu i Josep Mª Falgueras Masramon.LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ DE CUBES I REMOLCS
 

Ajuntament de Gurb - Mas L'Esperança. Tel. 938 860 166
FEDERACIÓ ADF D'OSONA Palau firal (Vic). Tel.938 850 497
Jaume (coordinador Adf d'Osona) Palau Firal (Vic) Tel.651817521
Josep M. Falgueras Masramon, CUBA 2000 LTS.
David Prat Xirgu -  Emissora
Marc Carbonell Farres, CUBA 2000 LTS - Emissora
Ramon Vall Quer, CUBA 2000 LTS - Emissora
Ramon Farres Riera - Emissora
Pere Altarriba Castany, REMOLC 600 LTS.
Ramon Roca d’Argila
Marcel.lí Lladó Simon, CUBA 2000 LTS - Emissora

 

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:

Bombers Generalitat 085
ADF D'OSONA (coordinador d'Osona) Tel. 651817521 Jaume
Forestals (DARP) 938 895 945 (8h matí a 9h vespre)
Bombers Vic 938 851 080
Bombers accident Catarel 1a trucada 085 - 2a trucada 934 850 303
Mossos d'esquadra 088