ADS (Associació Defensa Sanitària)

Jaume Vila Padrós
Telèfon: 938 861 968
Secretari: Jaume Vila Padrós, telf. 938 861 968.