Associació defensa d'animals d'Osona

Beatriu Cayuela
Telèfon: 938 892 308
Direcció a càrrec de Beatriu Cayuela, telf. 938 892 308.