Grau, El (Sant Julià Sassorba)

Parròquia de Sant Julià Sassorba 08503