Font Salada de Monellots

Parròquia de Sant Julià Sassorba 08503
veure mapa (google maps)