Caseta del Plans

Parròquia de Gurb 08503
 També anomenada Caseta del Romeu