Recollida i Reciclatge, S.L

C/ Tarragona, 5-7 08503
Telèfon: 93 886 43 00
 Fax: 93 886 42 99
Empresa participada per Tac-Osona.
Recollides industrials (Deixalles industrials, fangs depuradora, fustes, serradures....)
Reciclatges de paper, cartró, plàstic. ferralla, vidre, ampolles de cava...
Destrucció de paper confidencial, arxiu, etc...
Venda de paper triturat per embalatge d'objectes fràgils i venda de paper triturat per a llit de bestiar.
Compra i venda de palets nous i usats.
Servei de recollida de runes.