Jutjat de pau

Secretària: Anna Traver
Oficina al Mas l'Esperança s/n 08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Horari: dimarts i dijous de 9h a 12h.
El Jutjat de Pau constitueix el grau més elemental de l'organització de la justícia en el nostre país. El Jutge de Pau, veí del terme municipal, actua segons el seu lleial saber i entendre per resoldre petits conflictes entre el veïnat.

Actualment a Gurb es funciona a través de l’agrupació de secretaries, és a dir, formen part junt amb 3 municipis més, d’una agrupació que comparteix la secretària i l'agent judicial. El Jutge de Pau titular és en Pau Espona Jansana, i el Jutge de Pau substitut és en Josep Campdelacreu Roviró.

Les competències del Jutjat de Pau són les marcades per la llei: actes de conciliació, judicis verbals, citacions, declaracions.