Aparador de l'arxiu
Cens 1857 després de ser restaurat . <![CDATA[  $('#gallery').lightBox(); ]]>
Cens 1857 després de ser restaurat