Cultura

Pere Molist Bover
AJUNTAMENT DE GURB  08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
El principal objectiu de la regidoria de cultura és el d'impulsar i dinamitzar la vida cultural de Gurb, programant activitats variades i dirigides als diferents grups d'edat, que siguin accessibles a tothom, i que permetin satisfer les demandes dels diversos sectors de la població. Es treballa tant per promocionar les activitats locals i pròpies de les entitats del municipi, com per programar d'altres activitats que realitzades per formacions o grups externs, permetin l'accés a tots els veïns a la cultura de qualitat. Així com a gestionar els diferents equipaments i serveis culturals de que disposa el municipi.

Enllaços per més informació