Seida

C/ Indústria, 7 08503
Telèfon: 93 889 30 75
 Fax: 93 889 31 17

Electricitat industrial i automatismes.
Tel. avaries 24 hores.  607 38 34 34