});

La recerca dels avantpassats més a prop: quarta fase de restauració de llibres del registre civil municipal de Gurb

L'Ajuntament de Gurb ha restaurat els dos últims llibres del Registrte Civil de Gurb que quedaven per restaurar. En concret dos llibres de matrimonis del període 1880-1888 i 1899-1913. Aquest fet, unit a la restauració efectuada el 2011 i 2013 per la Xarxa d'Arxius Municipals coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona dels llibres del registre civil municipal fan molt més factible de recuperació dels avantpassats.

La restauració  d'aquests llibres dóna continuïtat a la intervenció realitzada en els llibres del registre civil municipal per aconseguir un tractament uniforme del fons. Així doncs, les tasques de neteja dels llibres afectats sempre que ha estat possible s'han realitzat en sec, ja que les tintes són molt inestables i el suport està tant debilitat que dificilment resistiria la manipulació durant un procés aquós. S'han restaurat els blocs, desinfectat els llibres, consolidat els estrips, i aplanat puntualment. En els casos de pèrdua de suport la reintegració  s'ha realitzat amb diferents gruixos de paper japó de la gama arakazi, tengujo i minota, en diferents gramatges segons el gruix requerit en l'original. També s'han laminat parcialment les àrees fràgils al frec. Seguint el criteri de 2011 i en acord amb els tècnics de l'arxiu els documents s'han enquadernat de nou: tapa dura folrada en paper geltex, i llom i punteres de tela. Amb la intervenció s'ha aconseguit controlar les patologies que afectaven els documents, retornar-los la seva integritat i donar-los la possibilitat d'acomplir amb la seva funció (documental, informativa, testimonial). Els documents són aptes per a la consulta, comptant que són objectes dèbils per si mateixos, i que en qualsevol cas la consulta ha de ser acurada.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l'accessibilitat a la memòria documental d'àmbit local.