});

Tercera fase de restauració de llibres del registre civil municipal de Gurb

La recerca dels avantpassats més a prop: tercera fase de restauració de llibres del registre civil municipal de Gurb.

L’Ajuntament de Gurb ha restaurat dos llibres del Registre Civil de Gurb. En concret dos llibres de matrimonis del període 1932-1934 i 1939-1953. Aquest fet, unit a la restauració efectuada el 2011 i 2013 per la Xarxa d’Arxius Municipals coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona dels llibres del registre civil municipal fan molt més factible la recuperació dels avantpassats.

La restauració d’aquests llibres dóna continuïtat a la intervenció realitzada en els llibres del registre civil municipal per aconseguir un tractament uniforme del fons. Així doncs, les tasques de neteja dels llibres afectats sempre que ha estat possible s’han realitzat en sec, ja que les tintes són molt inestables i el suport està tant debilitat que difícilment resistiria la manipulació durant un procés aquós. S’han restaurat els blocs, desinfectat els llibres, consolidat els d’estrips, i aplanat puntualment. En els casos de pèrdua de suport la reintegració s’ha realitzat amb diferents gruixos de paper japó de la gama arakazi, tengujo i minota, en diferents gramatges segons el gruix requerit en l’original. També s’han laminat parcialment les àrees fràgils al frec. Seguint el criteri de 2011 i en acord amb els tècnics de l’arxiu, els documents s’han enquadernat de nou: tapa dura folrada en paper geltex, i llom i punteres de tela.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local. Ara ja només queda la quarta i última fase que permetrà tenir els llibres del registre civil, tant el municipal com el judicial, en perfecte estat de conservació i d’ús.