});

Segona fase de restauració del llibres del Registre Civil

La recerca dels avantpassats més a prop: segona fase de restauració de llibres del registre civil municipal de Gurb

S’acaben de restaurar tres llibres del Registre Civil Municipal de Gurb. En concret un llibre de naixements del període 1854-1857; i dos llibres de matrimonis del període 1857-1870. Aquest fet, unit a la restauració efectuada el 2011 d’un llibre de naixements de 1857-1862; i dos llibres de defuncions del període 1857-1870, fan molt més factible la recuperació dels avantpassats.

La importància d’aquesta restauració rau, doncs, en què es podran consultar antecedents familiars que no es troben en cap altre registre de l’època, per exemple els registres de les parròquies de Sant Julià Sassorba i Sant Cristòfol de Vespella, que es van cremar durant la guerra civil espanyola 1936-1939.

Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 200 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’actuació s’ha fet dins del programa de restauració que es porta a terme a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. A Osona actualment hi ha adherits a la xarxa 40 dels 51 municipis de la comarca.

El programa de restauració té com a objectius preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l’accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

Pel que fa a Gurb en aquesta segona fase s’ha donat continuïtat a la intervenció realitzada en la primera fase per aconseguir un tractament uniforme del fons. Així doncs, les tasques de neteja dels llibres afectats sempre que ha estat possible s’han realitzat en sec, ja que les tintes són molt inestables i el suport està tant debilitat que difícilment resistiria la manipulació durant un procés aquós. S’han restaurat els blocs, desinfectat els llibres, consolidat els d’estrips, i aplanat puntualment. En els casos de pèrdua de suport la reintegració s’ha realitzat amb diferents gruixos de paper japó de la gama arakazi, tengujo i minota, en diferents gramatges segons el gruix requerit en l’original. També s’han laminat parcialment les àrees fràgils al frec. Seguint el criteri de 2012 i en acord amb els tècnics de l’arxiu, els documents s’han enquadernat de nou: tapa dura folrada en paper geltex, i llom i punteres de tela. Per a cada tipus de registre (matrimonis, naixements, o defuncions) s’ha utilitzat material de diferent color, per tal que la distinció entre cada tipus es pugui fer de manera ràpida.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local.