Gent Gran

Silvia Badia i Casas
AJUNTAMENT DE GURB  08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Dins la Regidoria de Gent Gran els objectius són millorar la cobertura de serveis, la seva qualitat i prevenir situacions de risc social, per aquest motiu es treballarà conjuntament amb la regidoria de Benestar i família.

GENT GRAN
PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
DISCAPACITATS

ATENCIÓ A LA COMUNICAT
Contacte amb les entitats i serveis del municipi per treballar d'una manera més transversal i propera al municipi.

HORARIS DE VISISTES:

Treballadora Social
Dimecres
Concertar visites a: 93.886 01 66

Educador Social
Visites concertades al 93.886 01 66

Prestacions
Tramitació de documentació
Gestió de prestacions i altres ajuts
Derivació a programes i serveis especialitzats

Totes les intervencions professionals s'emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.Documents relacionats

Enllaços per més informació