La Vila dels Masramon

C/ del Serrat, s/n 08503
veure mapa (google maps)
Telèfon: 658 81 56 05

 Celebracions, casaments, banquets, convencions, comunions, festes familiars....