});

Gurb facilita la recerca dels avantpassats

S'acaben de restaurar tres llibres del Registre Civil Municipal de Gurb. En concret un llibre de naixements de 1857-1862, i dos llibres de defuncions del període 1857-1870.
Amb aquesta restauració es podran consultar antecedents familiars que no es troben en cap altre registre de l'època, com ara els registres de les parròquies de Sant Julià Sassorba i Sant Cristòfol de Vespella, que es van cremar durant la guerra civil.

El procés ha consistit en la restauració dels blocs, la desinfecció dels llibres, la neteja en sec, l'aplanat puntual i la consolidació d'estrips i de pèrdues de suport. Un cop restaurats, els llibres s'han encuadernat per garantir-ne la preservació i l'accessibilitat, tant per a la consulta interna com per a la recerca històrica.

 Està previst que en l'exercici 2012-2013 es restaurin també un llibre de naixements  de 1854-1857 i de dos llibres de matrimonis  del període 1854-1867.

Aquesta acció de restauració forma part dels serveis i recursos  que promou la Xarxa d'Arxius Munipals, formada actualmeant per 200 arxius municipals i coordinada per l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona.