Benestar Social, Família i Salut

Montserrat Faro Basco
AJUNTAMENT DE GURB  08503
veure mapa (google maps)
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Presentació

La gestió de qualsevol municipi incorpora la perspectiva de salut, qualitat de vida i benestar en les seves polítiques municipals per proporcionar als seus habitants nivells de benestar òptims doncs, més enllà de l’entramat urbà que conformen carrers i places, el poble és sobretot les persones que hi viuen.

La regidoria de Benestar Social, Família i Salut té com a objectiu principal garantir que totes les persones del municipi tinguin cobertes les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials, que permeten una autonomia personal i una qualitat de vida individual, familiar i de grup, aspectes que repercuteixen en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat.

Des d’aquesta perspectiva d’atenció integral a les persones, la regidoria pretén donar cobertura a les diferents necessitats de la població a partir d’actuacions de prevenció, atenció, intervenció amb persones, famílies i grups socials, des de la salut i l’acció social, en la població en general i en col·lectius amb demandes específiques, especialment gent gran, joves, infants, dones, immigrants i persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut.

Àrea de SalutAmb l’objectiu de protegir i promoure la salut i de garantir, facilitar i millorar l’accés als serveis de salut de tots els gurbetans, es disposa del Consultori Local de Gurb on l’equip format per metges, infermera, llevadora, treballadora social i personal de gestió i serveis treballen per apropar els objectius de salut als gurbetans.

Els serveis que s’ofereixen des del Consultori Local de Gurb són:

• Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut)
• Atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques.
• Atenció i seguiment de la salut dels infants.
• Atenció domiciliària.
• Atenció odontològica.
• Atenció a la salut sexual i reproductiva.
• Xerrades i activitats adreçades a la comunitat.
• Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència.

Espai Salut de la Diputació de Barcelona

Serveis destinats a fomentar la salut individual i col.lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà d'intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.

enllaç: http://www.diba.cat/web/salutpublica/default


Àrea de Benestar Social i Família

  

Amb l’objectiu d’atendre els gurbetans que per raons diverses necessiten una atenció específica, es disposa dels Serveis Socials Bàsics, primer nivell del sistema públic de serveis socials i garantia d’accés més pròxim a la ciutadania. Aquests ofereixen la primera acollida a través de la informació, l’orientació i l’assessorament; la tramitació de prestacions, documentació, ajuts i recursos; el tractament social i la derivació a programes i serveis especialitzats, treballant d’una manera transversal i propera al municipi. Per més informació de la Cartera de Serveis Socials podeu consultar aquest enllaç: http://nxarxa.cat/cartera_serveis_ccomarcal/basica/basica.html

L’equip del servei està format per la treballadora social i l’educador social, del Consorci d’Osona de Serveis Socials.  


Per a qualsevol consulta o gestió:


Atenció social bàsica i suport a la infància i a famílies

Treballadora social: Berta Soler Amils. Visites concertades els dimecres al matí.
Educador social: Lluís Peix Cabanes. Visites concertades els dilluns i dimecres.

Per demanar visita cal trucar al 93 886 01 66.

Promoció de l´autonomia i atenció a la dependència

Treballadora social : Marta Freixa Masoliver.
Visites concertades els dimarts cada 15 dies, demanar cita al 93 886 01 66

Totes les intervencions professionals s'emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.


Enllaços per més informació