Autorització per encendre foc/ Comunicació crema

En que consisteix

Normes per al període de COMUNICACIÓ DE CREMA  (16 d'octubre - 14 de maç)

Per encendre foc i per utilitzar bufadors, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, heu d'anar a l'Ajuntament i realitzar la sol.licitud per via EACAT telemàticament als Agents Rurals.

Cal aplicar les mesures preventives següents:

a. Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella  en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
b. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1.20 metres del terra.
c. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
d. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
e. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

La SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER ENCENDRE FOC es pot fer dins el període del 15 de març al 15 d'octubre, i s'ha de presentar al registre del DARP al C/ de la Llotja de 9h del matí a 2/4 de 6h de la tarda i divendres de 9h a 15h amb una diferència:

* Del 15 de març al 15 de juny es considera temporada de risc moderat.
* Del 16 de juny al 14 d'octubre es considera temporada d'alt risc. 

Documents relacionats

Normativa (pdf, 46 kb)