Autorització per la cessió de dades en documents col.lectius

En que consisteix

Ens referim als volants i els certificats d'empadronament col.lectius. Cal autorització de tots els membres majors d'edat residents en un mateix domicili.

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

1. 
Consentiment cessió dades 
 
2. 
Consentiment cessió dades de menors 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Si

Telèfon:  

No
Telèfon:: 
Per Internet:  

Podeu descarregar els documents, signar i portar-lo a les oficines de l'Ajuntament.