Casament civil

En que consisteix

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament o al Jutjat de Pau. Els casaments civils els celebra el Jutge de Pau, Pau Espona Jansana, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
Cal tenir el corresponent expedient governatiu tramitat.
La documentació a aportar és la següent:

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

1. 
Si ambdós són espanyols:  

1.- Certificat literal de naixement dels contraents. (Registre Civil)

2.-Certificat històric d’empadronament dels contraents (Ajuntament)

3.- Fotocòpia del DNI dels contraents

4.- Han de venir dos testimonis, un familiar i una persona que no sigui familiar, portant els seus respectius DNI a les
Oficines del Registre Civil. Mas l’Esperança s/n.

5.- En cas d’estar divorciat/da, cal aportar un Certificat Literal del matrimoni anterior on consti l’anotació marginal de la sentència de divorci. (Reg. Civil)

6.- En cas de ser vidu/vídua, cal aportar Certificat Literal del matrimoni anterior on consti l’anotació marginal de defunció, o bé portar el llibre de família anterior on hi consti també l’anotació de la defunció.

7. Model sol·licitud de casament civil


 
 
2. 
Si un dels dos és estranger o ho són els dos:  

1.- Certificat de naixement (traduït i legalitzat)

2.- Certificat d’empadronament que justifiqui els dos últims anys de residència o certificat consular.

3.- Certificat d’estat civil expedit pel Consulat. Tots els documents estrangers hauran de ser presentats
degudament legalitzats i traduïts per intèrpret jurat.

4.- Els ciutadans dels següents països: França, Alemània, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos i Antilles Neerlandesas, que desitgin celebrar el matrimoni civil a Espanya hauran de presentar un CERTIFICAT DE CAPACITAT MATRIMONIAL CONVENI DE MUNICH (informar-se al corresponent Consulat).

5.- Passaport i fotocòpia del mateix.

6. Model sol·licitud de casament civil  
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al Registre General de l’Ajuntament de Gurb Mas l’Esperança. De dilluns a divendres de 9h a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas l’Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h