Pessebre de la parròquia de Granollers de la Plana 2015
Pessebre 1 . <![CDATA[  $('#gallery').lightBox(); ]]>
Pessebre 1