});

Programes de benestar social

Des de la regidoria de Benestar Social us fem saber que restem a la disposició del ciutadà; per això agrairíem que qualsevol dubte de caire social ens el comuniquéssiu per saber si el podem resoldre, intervenir, orientar... segons els criteris que a vegades ens venen establerts.

Seguidament uns donem a conèixer alguns dels programes que ens arriben des de diverses administracions públiques, dels quals us podeu venir a informar al mateix Ajuntament.


Programes:

PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
INFÀNCIA I FAMÍLIA
DISCAPACITATS
PRESTACIONS I RECURSOS SOCIALS
IMMIGRACIÓ

ATENCIÓ A LA PERSONA I FAMÍLIA

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i garantia de proximitat. Inclouen els equips bàsics, format per treballador social i educador social, i els serveis d'ajuda a domicili.
Ofereixen la primera acollida: informació, orientació i assessorament, la tramitació de prestacions i recursos; i el tractament social.

ATENCIÓ A LA COMUNITAT

Contacte amb les entitats i serveis del municipi per treballar d'una manera més transversal i propera al municipi.

HORARIS DE VISITES:

Treballadora social
Dimecres de 9.00h a 13.00h
Concertar visites a : 93.889 18 61 o bé al 93 886 01 66 

Educador social
Visites concertades al: 93 889 18 61

Prestacions
Tramitació de documentació,
Gestió de prestacions i altres ajuts
Derivació a programens i serveis especialitzats.

Totes les intervencions professionals s'empares en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.


ENLLAÇOS I TRÀMITS

Famílies

-Títol de família nombrosa
- Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
- Sol.licitud d'ajut per part o adopció múltiple

Persones amb discapacitat i amb dependència

-Sol.licitud de reconeixement de grau de disminució
-Sol.licitud de reconeixement de la situació de dependència i dret als serveis i prestacions vinculades
-Sol.licitud de tarja d'aparcament individual per persones amb discapacitat
   Serveis relacionats