});

Cost de les campanyes institucionals

Exercici 2015
Detall Import
Publicacions revistes municipals 1.603,84 €
Despeses de funcionament de Ràdio/TV   411,10 €
BOP1.220,00 €
El Periòdico2.770,90 €
TOTAL6.006,14 €

Exercici 2016

Detall import
Publicacions revistes municipals     116,66 €
Despeses de funcionament de Ràdio/TV       0,00 €
BOP1.720,00 €
El Periòdico 4.743,20 €
TOTAL 6.579,86 €

Exercici 2017
DetallImport
Publicacions revistes municipals3.492,26 €
Despeses de funcionament de Ràdio/TV   500,00 €
BOP i DOG1.522,80 €
El Periòdico4.379,40
TOTAL9.894,46 €