});

Cartipàs: Organització política

En el ple extraordinari de 22 de juny de 2015 es van aprovar els següents nomenaments:

1.- El nomenament dels representants de la corporació en el consell escolar del col.legi públic Les Escoles, La Llar d'infants, l'Escola de Música i la SES de Gurb. 

Representant al Consell escolar a "Les Escoles" : Josep Casassas Jordà.
Representant al Consell escolar a la Llar d'Infants "La Quitxalla": Elisabet Carbonell.
Representant al Consell escolar de ls SES Gurb (institut): Joan Roca Tió.
Representant al consell escolar a l'escola de Música: Josep Casassas Jordà.

2.- Nomenament de Tinents d'Alcalde

Primer Tinent Alcalde: Josep Maria fAlgueras Verdaguer.
Segon Tinent Alcalde: Pere Molist Bover.
Tercer Tinent Alcalde: Elisabet Carbonell Farrés.

2.- Nomenament dels Regidors delegats de àrees.

Àrea d'Urbanisme i Agricultura: Josep Maria Falgueras Verdaguer.
Àrea d'Hisenda i Ensenyament Preescolar: Elisabet Carbonell Farrés.
Àrea de la Gent Gran. Sílvia Badia Casas.
Àrea d'Esports: Judit Alcubierre Roca.
Àrea de Cultura: Pere Molist Bover
Àrea d'Ensenyament de primària i Escola de Música: Josep Casassas Jordà.
Àrea de Festes i Joventut: Biel Brigués Daví.
Àrea de Benestar Social, Família i Salut: Montserrat Faro Basco.
Àrea de Governació i Medi Ambient: Pere Miralpeix Ballús.
Àrea de Promoció Econòmica: Santi Bellver Pasto.

Documents relacionats