});

Escut heràldic

Escut caironat: de gules, un mont d’argent movent de la punta somat d’un castell d’argent obert, acostat de 2 monts floronats d’or i sobremuntat de 3 estrelles d’argent de 8 puntes malordenades.