});

Pla local de joventut de Gurb 2016-2019

El Pla Local de Joventut de Gurb és una eina metodològica que ens permet respondre millor a les necessitats dels joves de Gurb, ja que ens ajuda a planificar les polítiques adreçades a la població jove i així conèixer, decidir i dirigir les diferents actuacions.

Aquesta eina ens permet dissenyar quines són les intervencions més adequades en funció de les necessitats i inquietuds existents dels joves del municipi i  els recursos i els mitjans disponibles que tenim al nostre abast.

Per la seva elaboració metodològica i planificació estratègica en cadascuna de les fases (diagnosi, disseny, implementació i avaluació) hi van participar tant els joves  (a través de grups de discussió) com els principals agents socioeducatius del municipi ( en una taula d’experts), per tal d’implicar en la mesura que ens va ser possible tots els agents que intervenen en els polítiques de joventut del nostre municipi.

A través d'aquest formulari podeu fer les vostres consultes i seggeriments sobre el programa local de joventut.
 

Documents relacionats

Enllaços per més informació