});

Informació de la Seu

Factura Electrònica
URL: https://aocpre.e-factura.net/bustia/?emisorId=92
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: CertificacionsFactura Electrònica
URL: https://aocpre.e-factura.net/bustia/?emisorId=92
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: Certificacionst: 10px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px">

Informació de la SeuTitularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Gurb.
L'òrgans responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Gurb que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: http://www.gurb.cat/seu_electronica
Emès per a: Gurb
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

 

Gestió Tributaria
URL:http:www.diba.cat/municipis/orgt.asp?cdclie=099
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/460/
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Normativa de Gurb recollida per la Diputació de Barcelona
URL: http://www.diba.cat/cido/cido_r_ajuntamentsn.asp?Ine=08100

Normes subsidiàries de planejament i plans parcials urbanístics
URL: http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=load


Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=gurb&idCap=3098953&ambit=&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Factura Electrònica
URL: https://aocpre.e-factura.net/bustia?emisorId=538
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: Certificacions
 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:

http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:

https://valide.redsara.es


Calendari de dies inhàbils


Calendari de festius
- accedir