});

Grups municipals i Retribucions càrrecs electes

              
  


Joan Roca i Tió

Alcalde
Alcaldia i Ensenyament secundàri
 
Dedicació a temps parcial del 30%  21.022,40€ bruts anuals.
 
 

Josep Maria Falgueras Verdaguer

1r Tinent d'alcalde
Urbanisme i Agricultura
 
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30%   3.600€ bruts anuals.

 

Elisabet Carbonell Farrés

3r tinent d'alcalde
Hisenda i Ensenyament Preescolar
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30%   3.600€ bruts anuals.

 

Biel Brugués Daví

Festes i Joventut

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.

 

Sílvia Badia Casas

Gent Gran

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.

 

Judit Alcubierre Roca

Esports

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.
 


Pere Molist i Bové

2n tinent d'alcalde i Cultura
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.

 

Josep Casassas Jordà

Ensenyament de primària i Escola de Música
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.
 
 

Pere Miralpeix Ballús

Governació i Medi Ambient
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.
 
 

Santi Bellver Pastor

Habitatge i Promoció econòmica 
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.
 
 

Montserrat Faro Basco

Benestar Social , Família i Salut
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% 3.600€ bruts anuals.


Així mateix l'Ajuntament de Gurb no te assignada cap aportació econòmica a cap grup polític de la Corporació local.